Крещение Господне

19 января Православная Церковь празднует Крещение Господне.

Тропарь, глас 1. Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди, / Тро́ическое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́, / возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я, / и Дух в ви́де голуби́не, / изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./

Кондак, глас 4. Яви́лся еси́ днесь вселе́нней,/ и свет Твой, Го́споди, зна́менася на нас,/ в ра́зуме пою́щих Тя:/ прише́л еси́, и яви́лся еси́,// Свет непристу́пный.

Крещение Господне